Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành

Thứ ba, 17/01/2023 13:24

 Kết luận kiểm tra số 48/KLKT-CXBIPH ngày 12/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top