Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp

Thứ sáu, 17/11/2023 09:41

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng TS. Nguyễn Ngọc Cương (nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) xuất bản cuốn sách "Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp".

Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp- Ảnh 1.

Bìa cuốn sách "Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp"

Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng. Nếu coi không gian mạng quốc gia là cơ thể con người thì hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia sẽ là hệ thống thần kinh trung ương. Mọi hoạt động diễn ra trong thế giới thực đều có sự hỗ trợ đắc lực từ không gian mạng và các thiết bị thông minh; sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực đã làm thay đổi cách thức con người tiến hành công việc, tạo ra sản phẩm, từ đó tạo nên “cuộc cách mạng” về tổ chức các chuỗi sản xuất và tạo ra giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, trong đó mục tiêu của Chương trình là Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia góp phần phát huy và hướng đến những giá trị tốt đẹp, lâu bền, tạo động lực và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2019 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1045/QĐ-TTg. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng TS. Nguyễn Ngọc Cương (nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) xuất bản cuốn sách " Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp" .

Nội dung của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những nhận thức về hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng với những thách thức thời đại đối với lợi ích quốc gia, các cuộc khủng bố và tấn công mạng; một số quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu của một số quốc gia tiêu biểu về không gian mạng và chiến tranh không gian mạng; về bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia Việt Nam.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc - những người quan tâm đến việc xây dựng và duy trì đảm bảo an ninh mạng, đặc biệt là đảm bảo an ninh cho những hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia một cái nhìn chung về những nguy cơ thách thức chúng ta đang phải đối mặt, cũng như đưa ra những giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin quan trọng và trọng yếu của quốc gia.../.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top