Hà Tĩnh, Bình Dương, Yên Bái ban hành chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng

Thứ tư, 20/12/2023 10:06

(Mic.gov.vn) - Đến nay, đã có ba tỉnh gồm Hà Tĩnh, Bình Dương, Yên Bái ban hành chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng. Các chính sách này góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại cơ sở, nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho người dân và cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cụ thể, Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND của HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024-2025, trong đó mức hỗ trợ 600.000 đồng/tổ/tháng.

Hà Tĩnh, Bình Dương, Yên Bái ban hành chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng- Ảnh 1.

Hà Tĩnh: Tổ công nghệ số hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số

Kinh phí hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng được sử dụng để phục vụ các hoạt động triển khai nhiệm vụ chung của Tổ, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số định kỳ, đột xuất do cơ quan có thẩm quyền giao.

Bình Dương ban hành Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể hỗ trợ khoán chi phí hoạt động (xăng xe, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm) cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 60.000đ/tháng.

Hỗ trợ ngày công làm việc: Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và các cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người tình nguyện không hưởng lương từ ngân sách) được Chủ tịch UBND các cấp huy động tham gia hỗ trợ làm nhiệm vụ của Tổ Tổ công nghệ số cộng đồng được hỗ trợ 150.000đ/người/ngày.

Cả hai Nghị quyết của Hà Tĩnh, Bình Dương đều có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Trước đó, năm 2022, HĐND tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐND/2022 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái có đăng ký xã, phường, thị trấn chuyển đổi số, chuyển đổi số nâng cao theo kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của cấp có thẩm quyền ban hành. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/01 tổ/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Kinh phí hỗ trợ được sử dụng để đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật; thuê, mua các gói dịch vụ viễn thông, CNTT, các ứng dụng phần mềm phục vụ chuyển đổi số dùng chung cho cả tổ hoặc từng thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; hỗ trợ kinh phí xăng xe cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; hỗ trợ các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số. Tổ công nghệ số cộng đồng thống nhất quyết định việc sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo các nội dung được quy định./.

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top