Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Thứ hai, 18/01/2021 16:08

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ TTTT

2020

186/QĐ-BTTTT

12/02/2020

http://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/186QD--Cong-khai-du-toan-2020.PDF

2

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2021

42/QĐ-BTTTT

15/01/2021

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/42QD.PDF

3

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2022

36A/QĐ-BTTTT

Phụ lục 04

Phụ lục 03

14/01/2022 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2022_english/02---QD-Cong-khai-NS-2022.doc
4 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022 24A/QĐ-BTTTT 14/01/2023 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/24AQD.PDF
Vụ KHTC
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top