Đồng Nai: Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ năm, 11/03/2021 10:26

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, UBND các huyện, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa, nhằm phối hợp rà soát thông tin phục vụ cho công tác điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 trước khi phê duyệt chuyển Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021.

20210223-m03.jpg

Ảnh minh họa

Theo Bộ Nội vụ, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta. Từ đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực…, đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, nhằm tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương. Đồng thời, nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương.

Cũng theo Bộ Nội vụ, yêu cầu của công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc điều tra là phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của phương án điều tra; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án điều tra. Cùng với đó, phải bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian thu thập thông tin điều tra là từ ngày 1-3 đến ngày 30-4-2021.Thông tin về kết quả điều tra sẽ do Bộ Nội vụ công bố theo quy định của pháp luật. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12-2021. Kết quả chính thức cuộc điều tra cơ sở hành chính công bố vào tháng 2-2021.

 

 

Theo baodongnai.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top