Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Thứ tư, 10/07/2024 15:03

Sáng ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, công phu, tâm huyết của Bộ TT&TT cho buổi làm việc.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, mặc dù lĩnh vực hoạt động của Bộ TT&TT rất rộng lớn, phức tạp và trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành TT&TT đã luôn cố gắng, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngành TT&TT đã có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực. Kết quả đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lĩnh vực TT&TT còn một số hạn chế, như: Hạ tầng số chưa đồng bộ; kinh tế số, xã hội số chuyển biến chậm; an toàn thông tin chưa thật sự vững chắc…

Những kết quả, hạn chế, kinh nghiệm của ngành TT&TT rất cần được nghiên cứu, tổng kết, làm rõ. Đây chính là căn cứ quan trọng góp phần hình thành các nhìn nhận, đánh giá chung trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII nói chung, lĩnh vực TT&TT nói riêng. Đồng thời là cơ sở góp phần xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong gian đoạn tới.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong lĩnh vực TT&TT và đề xuất về lĩnh vực TT&TT trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, các đồng chí thành viên Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đã có ý kiến trao đổi làm rõ hơn một số nội dung.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực TT&TT.

Mặc dù trong điều kiện bối cảnh khó khăn, thách thức nổi lên gay gắt, hoạt động phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài, góp phần tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT- Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ban cán sự đảng Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp hiệu quả, kịp thời, có chất lượng vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia được tích cực triển khai, bước đầu tạo điều kiện phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời tạo thuận lợi hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới.

Hạ tầng số được phát triển đồng bộ phục vụ chuyển đổi số quốc gia và dẫn dắt phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tiến tới phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số.

Với hơn 70.000 doanh nghiệp công nghệ số, công nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số.

An toàn không gian mạng quốc gia được bảo đảm, tạo điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công, tạo lập niềm tin số, tự chủ để bảo đảm sự thịnh vượng trên không gian mạng.

Kinh tế số đã phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới, tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới, trở thành động lực mới cho nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kính tế và phát triển xã hội số.

Công tác truyền thông, báo chí tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT- Ảnh 4.

Thành viên Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, gợi mở một số vấn đề mà Ban cán sự đảng Bộ TT&TT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như:

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chuẩn hoá quy trình làm việc, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Bộ TT&TT để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT- Ảnh 5.

Thứ trưởng Phan Tâm trình bày báo cáo đề xuất về lĩnh vực TT&TT trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo, đóng góp quan trọng đó, Ban cán sự đảng Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp hiệu quả, kịp thời, có chất lượng vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Doãn Mạnh, Ảnh: Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top