Danh sách các chương trình phát thanh năm 2023 (Đợt 2)

Thứ sáu, 13/10/2023 15:50

(Mic.gov.vn) -   Danh sách chi tiết kèm theo

STT

Nội dung

Số chương trình phát thanh

(05 phút/chương trình)

1

Tuyên tuyền Chiến lược dân số Việt Nam năm 2023

16 phóng sự

09 tiểu phẩm

2

Thông tin, tuyên truyền về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

19 phóng sự

3

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023

09 phóng sự

07 tiểu phẩm

4

Thông tin, tuyên truyền về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

16 phóng sự

09 tiểu phẩm

5

Truyền thông về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

19 phóng sự

6

Tuyên truyền giáo dục nghệ thuật, thẩm mỹ kiến trúc cho cộng đồng xã hội giai đoạn 2021 - 2030” thuộc Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

30 phóng sự

7

Thông tin, tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

29 phóng sự

8

Thông tin, tuyên truyền Chương trình Sức khỏe Việt Nam năm 2023

19 phóng sự

9

Thông tin, tuyên truyền Chương trình Sức khỏe học đường trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

19 phóng sự

10

Truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

29 phóng sự

11

Truyền thông, quảng bá các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2023

19 phóng sự

Cục TTCS
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top