Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thứ hai, 25/04/2022 13:44

 
TT
Tên Tiêu chuẩn
Ký hiệu
1.       
Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 7189:2009
2.       
Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu
TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005
(Tiêu chuẩn đã được thay thế bằng TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 )
3.       
Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số
TCVN 8066:2009
4.       
Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi
TCVN 8067:2009
5.       
Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8076:2009
6.       
Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8077:2009
7.       
Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8078:2009
8.       
Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s
TCVN 8236:2009
9.       
Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s
TCVN 8237:2009
10. 
Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt
TCVN 8238:2009
11. 
Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3
TCVN 8239:2009
12. 
Thiết bị đầu cuối viễn thông - Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh
TCVN 8240:2009
13. 
Tương thích điện từ - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-3:2009
14. 
Tương thích điện từ - Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp
TCVN 8241-4-11:2009
15. 
Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu
TCVN 8068:2009
16. 
Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu
TCVN 8069:2009
17. 
Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8070:2009
18. 
Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
TCVN 8071: 2009
19. 
Mạng viễn thông – Giao thức IPv4
TCVN 8072:2009
20. 
Mạng viễn thông - Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp
TCVN 8073:2009
21. 
Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu
TCVN 8074:2009
22. 
Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập
TCVN 8075:2009
23. 
Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ
TCVN 8235:2009
24. 
Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 8665:2011
25. 
Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8687:2011
26. 
Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP
TCVN 8690 : 2011
27. 
Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8691:2011
28. 
Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
TCVN 8692:2011
29. 
Thiết bị điện thoại thẻ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8795:2011
30. 
Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8699:2011
31. 
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8700:2011
32. 
Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8666-2011
33. 
Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C - Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8688-2011
34. 
Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định - Các yêu cầu
TCVN 8689 -2011
35. 
Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 8693-2011
36. 
Sách - Yêu cầu chung
TCVN 8694-2011
37. 
Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu
TCVN 8695-1- 2011
38. 
Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành
TCVN 8695-2-2011
39. 
Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8696:2011
40. 
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8697:2011
41. 
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8698:2011
42. 
Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụng
TCVN 8701: 2011
43. 
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoài
TCVN 8702:2011
44. 
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trong
TCVN 8703:2011
45. 
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng
TCVN 8704:2011
46. 
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát
TCVN 8705:2011
47. 
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá
TCVN 8706:2011
48. 
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển
TCVN 8707:2011
49. 
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm
TCVN 8708:2011
50. 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009
51. 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn
TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008
52. 
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn
TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008
53. 
Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ
TCVN 9373: 2012
54. 
Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s
TCVN 9374: 2012
55. 
Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật
TCVN 9375: 2012
56. 
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản
TCVN 9247:2012
57. 
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)
TCVN 9248:2012
58. 
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế
TCVN 9249:2012
59. 
Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật
TCVN 9802-1 : 2013
60. 
Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại
TCVN 9803 : 2013
61. 
Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực
TCVN 9804 : 2013
62. 
Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10250:2013
63. 
Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10251:2013
64. 
Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin
TCVN 10295:2014
ISO/IEC 27005:2011
65. 
Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10296:2014
66. 
Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10297:2014
67. 
Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10298:2014
68. 
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm
TCVN 10539:2014
ISO/IEC 12207:2008
69. 
Kỹ thuật phần mềm - Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm - Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa(COTS)
TCVN 10540:2014
ISO/IEC 25051:2006
70. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN 10541:2014
ISO/IEC 27003:2010
71. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin - Đo lường
TCVN 10542:2014
ISO/IEC 27004:2009
72. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành
TCVN 10543:2014
ISO/IEC 27010:2012
73. 
Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
TCVN 9801-3:2014
ISO/IEC 27033-3:2010
74. 
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
TCVN 7909-4-2:2015
IEC 61000-4-2:2008
75. 
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến
TCVN 7909-4-3:2015
IEC 61000-4-3:2010
76. 
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến
TCVN 7909-4-6:2015
IEC 61000-4-6:2008
77. 
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp
TCVN 7909-4-8:2015
IEC 61000-4-8:2009
78. 
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6
TCVN 9802-2:2015
79. 
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận 
TCVN 9802-3:2015
80. 
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến
TCVN 9802-4:2015
81. 
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận
TCVN 10906-1:2015
82. 
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.
TCVN 10906-2:2015
83. 
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 1: Đặc tả giao thức
TCVN 11237-1:2015
84. 
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6
TCVN 11237-2:2015
85. 
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS
TCVN 11237-3:2015
86. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
TCVN 9801-2:2015
87. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng
TCVN 11238:2015
88. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin
TCVN 11239:2015
89. 
Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ
TCVN 7909-1-2:2016
IEC/TS 61000-1-2:2008
90. 
Mạng viễn thông – Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 11298-1:2016
91. 
Kênh thuê riêng Ethernet điểm-điểm – Yêu cầu truyền tải

TCVN 11300:2016
92. 
Mạng truy cập quang thụ động GPON – Lớp tiện ích truyền tải vật lý

TCVN 11301:2016
93. 
Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 – Yêu cầu chất lượng
TCVN 11302:2016
94. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học
TCVN 11385:2016
95. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin
TCVN 11386:2016
96. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quan
TCVN 11393-1:2016
ISO/IEC 13888-1:2009
97. 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng
TCVN 11393-2:2016
ISO/IEC 13888-2:2009
98. 

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng
TCVN 11393-3:2016
ISO/IEC 13888-3:2009
99. 
Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in
TCVN 11789:2017
ISO/IEC 19798:2007
100.        
Công nghệ thông tin - Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in ảnh điện đơn sắc và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in
TCVN 11790:2017
ISO/IEC 19752:2004
101.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN ISO/IEC 27006:2017
ISO/IEC27006:2015
102.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính
TCVN ISO/IEC 27015:2017
ISO/IEC 27015:2012
103.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động
TCVN ISO/IEC 27031:2017
ISO/IEC 27031:2011
104.        
Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 8:Truyền tải các nội dung mã hóa theo chuẩn ISO/IEC 14496 trên mạng IP
TCVN ISO/IEC 11795-8:2017
ISO/IEC 14496-8:2004
105.        
Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 14: Định dạng tệp MP4
TCVN 11795-14:2017
ISO/IEC 14496-14:2003
WITH AMENDMENT 5:2014
106.        
Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản
TCVN 11795-17:2017
ISO/IEC 14496-117:2006
107.        
TCVN về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần mềm tham chiếu
TCVN 11777-5:2017
ISO/IEC 15444-5:2015
108.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API
TCVN 11777-9:2017
ISO/IEC 15444-9:2005
WITH AMENDMENT 1:2006
WITH AMENDMENT 2:2008
WITH AMENDMENT 3:2008
WITH AMENDMENT 4:2014
WITH AMENDMENT 5:2014
109.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều
TCVN 11777-10:2017
ISO/IEC 15444-10:2011
110.        
Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast
TCVN 9802-5:2017
111.        
Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6
TCVN 10906-3:2017
112.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1:Giới thiệu và khái niệm
TCVN 11778-1:2017
ISO/IEC TR 15443-1:2012
113.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 2: Phân tích
TCVN 11778-2:2017
ISO/IEC TR 15443-2:2012
114.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN 11779:2017
ISO/IEC 27007:2011
115.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn về an toàn không gian mạng
TCVN 11780:2017
ISO/IEC 27032:2012
116.        
An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) - Thay đổi trong giao thức
TCVN 11818:2017
117.        
Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)
TCVN 11819:2017
118.        
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
TCVN 11930:2017
119.        
Các yêu cầu bảo mật DNS (DNSSEC)
TCVN 12044:2017
120.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học
TCVN 12042:2017
 
121.        
Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạng
TCVN 12043:2017
122.        
Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ
TCVN 12154:2018
123.        
Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý
TCVN 12155:2018
124.        
Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ
TCVN 12199-1:2018
125.        
Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2: Các quy trình quản lý
TCVN 12199-2:2018
126.        
Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2D
TCVN 12200:2018
127.        
Công nghệ thông tin - Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3D
TCVN 12201:2018
128.        
Thông tin địa lý - Tài liệu Ngữ cảnh bản đồ trên nền web
TCVN 12263:2018
129.        
Thông tin địa lý - Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web
TCVN 12264:2018
130.        
Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ
TCVN 12265:2018
 ISO 6709:2008
131.        
Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web
TCVN 12266:2018
 ISO 19128:2005
132.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng
TCVN 11777-2:2018
ISO/IEC 15444-2:2004
WITH AMENDMENT 2:2006
WITH AMENDMENT 3:2015
WITH AMENDMENT 4:2015
133.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Định dạng tệp hình ảnh phức hợp
TCVN 11777-6:2018
ISO/IEC 15444-6:2013
134.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bảo mật JPEG 2000
TCVN 11777-8:2018
ISO/IEC 15444-8:2007
WITH AMENDMENT 1:2008
135.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Mạng không dây
TCVN 11777-11:2018
ISO/IEC 15444-11:2007
WITH AMENDMENT 1:2013
136.        
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào
TCVN 11777-13:2018
ISO/IEC 15444-13:2008
137.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành
TCVN 12210:2018
ISO/IEC TR 19791:2008
138.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn chuyên gia đánh giá về kiểm soát an toàn thông tin
TCVN 27008:2018
ISO/IEC TR 27008:2008
139.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mã hóa có sử dụng xác thực
TCVN 12197:2018 ISO/IEC 19772:2009
140.        
Thông tin và tư liệu - Định danh số cho đối tượng
TCVN 12198:2018 ISO 26324:2012
141.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt Web
TCVN 12637:2019
142.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố
TCVN ISO/IEC 27043:2019 ISO/IEC 27043:2015
143.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cố
TCVN ISO/IEC 27041:2019 ISO/IEC 27041:2015
144.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản bằng chứng số
TCVN ISO/IEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012
145.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu
TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013
146.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa lọc lưu lượng có trạng thái
TCVN 12819:2020
 
147.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng
TCVN 12820:2020
148.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động
TCVN 12821:2020
 
149.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu
TCVN 12822:2020
150.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
TCVN ISO/IEC 27002:2020 ISO/IEC 27002:2013 (*)
151.        
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 4: Kiểm tra giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái
TCVN 10906-4:2020
152.        
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6
TCVN 9802-6:2020
153.        
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Kiểm tra tuân thủ IPv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàng
  TCVN 12893 :2020
 
154.        
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet
TCVN 10906-5:2020
155.        
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet
TCVN 9802-7:2020
156.        
Công nghệ thông tin –Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh –Các hệ thống
TCVN 11795-1:2020
ISO/IEC 14496 - 1:2010
157.        
Công nghệ thông tin –Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 -Phần 1:Hệ thống mã hóa lõi
TCVN 11777- 1:2020 ISO/IEC 15444 -1:2019
158.        
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 1: Khái niệm và định nghĩa
TCVN 12849 -1:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -1:2013
159.        
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 2: Quy trình kiểm thử
TCVN 12849-2:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -2:2013
160.        
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 3: Tài liệu kiểm thử
TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 3:2013
161.        
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm – Phần 4: Kỹ thuật kiểm thử
TCVN 12849 - 4:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -4:2015
162.        
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quy tắc thực hành bảo vệ thông tin định danh cá nhân (PII) trên đám mây công cộng có chức năng xử lý PII
TCVN 27018:2020
ISO/IEC 27018:2019
163.        
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản trị an toàn thông tin
TCVN 27014:2020
ISO/IEC 27014:2013
164.        
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây
TCVN 27017:2020
ISO/IEC 27017:2015
165.        
Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông
 
TCVN 9250:2021
166.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Áp dụng TCVN ISO/IEC 27001 cho lĩnh vực cụ thể -Các yêu cầu
TCVN 13265:2021 ISO/IEC 27009:2016
167.        
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn -Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số
 
TCVN 13266:2021
ISO/IEC 27042:2015
 
168.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm
TCVN 9801-1:2022
ISO/IEC 27033-1:2015
169.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập
TCVN 13464:2022
ISO/IEC 27039:2015
170.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn kỹ thuật quản lý bản vá trong tổ chức
TCVN 13467:2022
171.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ
TCVN 13465:2022
172.        
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ we
TCVN 13466:2022
173.        
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho phần mềm ứng dụng
TCVN 13468:2022
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top