Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm, 11/01/2024 16:36

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XV tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT và đồng chí Lưu Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT cho biết: Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Bộ TT&TT đã quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phát biểu tại Hội nghị

Ngành TT&TT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”; Năm 2023 tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và nâng cao chất lượng xây dựng thể chế phát triển ngành TT&TT với 02 Luật được Quốc hội thông qua, trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định, 10 Quyết định, 01 Chỉ thị; Bộ TT&TT ban hành 17 thông tư. Về Bưu chính chuyển dịch mạnh mẽ sang thương mại điện tử. Hạ tầng Viễn thông thành hạ tầng số, là tầng kinh tế kỹ thuật quan trọng của chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Công nghiệp công nghệ số tăng tỷ lệ giá trị Việt Nam chiếm 28,7%; công nghệ Make in Viet Nam đã vào mọi mặt của đời sống xã hội. An toàn thông tin mạng đang giúp người dân được bảo vệ cơ bản trên không gian mạng. Công tác báo chí, truyền thông giữ vai trò quan trọng phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực; Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 3.

Thứ trưởng Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, năm 2023, Đảng ủy Bộ TT&TT đã nâng cao hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, có những bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ; công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác tuyên giáo, dân vận được tích cực triển khai.

Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Phạm Đức Long nhấn mạnh các nhiệm vụ lớn, trọng tâm của ngành TT&TT trong năm 2024 là: Phổ cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố nền tảng của chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động; lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông coi không gian mạng là mặt trận chính; dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thực chất, ít nhất có 70% người dân sử dụng; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo… Đây là các nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, đòi hỏi cả Bộ TT&TT phải đồng lòng, quyết tâm thực hiện.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 4.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen, ghi nhận thành tích của Đảng bộ Bộ TT&TT trong đợt Kỷ nhiệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng ủy Khối

Đánh giá cao nỗ lực, các kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ TT&TT trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương Đảng bộ Bộ TT&TT đã có một năm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành TT&TT là một trong những bộ ngành đi đầu, hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như phát triển, hội nhập của Việt Nam thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2023.

Đảng bộ Bộ TT&TT có 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với gần 2.000 cán bộ, đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Quang Trường, dù điều kiện nhân sự chuyên trách ít và khối lượng công việc nhiều, song Đảng bộ Bộ TT&TT đã rất nghiêm túc trong triển khai, khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ và có chất lượng, hiệu quả các công việc của Đảng ủy Khối giao.

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 5.

Bí thư Đảng ủy Phạm Đức Long đại diện Đảng bộ Bộ TT&TT tặng giấy khen cho 7 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023

Nhận định năm 2024 là một năm nhiều thách thức, đồng chí Nguyễn Quang Trường chỉ đạo: Đảng bộ Bộ TT&TT cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ.

Với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh một số việc Đảng bộ Bộ TT&TT cần tập trung làm tốt hơn nữa thời gian tới như: Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối; đẩy mạnh, kịp thời nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuẩn bị công tác triển khai hội Đảng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng uỷ Bộ TT&TT và lắng nghe các tham luận của các Đảng bộ trực thuộc tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Phạm Đức Long đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thời gian tới đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tiên phong, gương mẫu; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho Đảng ủy Bộ TT&TT về kết quả, thành tích trong đợt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Bộ TT&TT đã trao tặng Giấy khen cho 7 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top