Đắk Lắk: Kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội

Thứ tư, 19/05/2021 08:36

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021. Ban chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện TĐT kinh tế năm 2021 của tỉnh đối với khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội tại Chi cục Thống kê khu vực M’Đrắk - Ea Kar .

Dak-lak1.png

OOng Nguyễn Quang Phước - Phó cục trưởng làm việc với Chi cục thống kê khu vực Eakar - MĐrắk

trong quá trình triển khai giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Đại diện đoàn kiểm tra giám sát có đồng chí Nguyễn Quang Phước, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; thành viên Ban chỉ đạo TĐT, cùng các giám sát viên cấp tỉnh đã làm việc với ban chỉ đạo cấp huyện về  quá trình tổ chức, triển khai TĐT: công tác tuyên truyền; hoạt động thu thập thông tin tại các địa bàn; kiểm tra, giám sát nội dung kết quả phiếu thu thập thông tin của các đơn vị điều tra.

Cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện MĐrắk giai đoạn I thực hiện 124 đơn vị Doanh nghiệp, 57 đơn vị sự nghiệp, các đơn vị Hiệp hội đang tiến hành rà soát lại để bổ sung danh sách điều tra. Trên địa bàn huyện EaKar thực hiện 489 đơn vị Doanh nghiệp, 90 đơn vị sự nghiệp, 13 đơn vị Hiệp hội. BCĐ huyện đã phân công tổ thường trực trực tiếp giám sát, kiểm tra hỗ trợ các đơn vị kê khai kịp thời và chịu trách nhiệm trước BCĐ huyện, cấp tỉnh về số lượng các đơn vị được phân công.

Cuộc Tổng điều tra lần này được sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ các cấp từ Trung ương đến địa phương đầy đủ, kịp thời, cùng việc tuyên truyền trên các hệ thống thông tin thường xuyên, liên tục nên các đơn vị nắm được cơ bản nội dung cuộc Tổng điều tra, chủ động kê khai, cung cấp tình hình thực tế của đơn vị. Qua  gần 1 tháng ngày triển khai cuộc Tổng điều tra đến nay kết quả các đơn vị Doanh nghiệp do chưa hoàn chỉnh báo cáo tài chính năm 2020 nên tiến độ chậm, đến 01/4/2021 sau khi hạn cuối nộp báo cáo tài chính các đơn vị mới tập trung thực hiện kê khai. Các đơn vị sự nghiệp được các giám sát viên cấp huyện hỗ trợ nên kết quả thực hiện tốt, đến nay huyện MĐrắk có 40/57 đơn vị sự nghiệp đã kê khai; Ea kar có 88/90 đơn vị sự nghiệp, 10/13 đơn vị hiệp hội đã thực hiện kê khai và dự kiến kết quả hoàn thành sớm so với kế hoạch của BCĐ huyện đề ra.

Dak-lak2.png

Điều tra viên Chi cục Thống kê  EaKar trợ đơn vị sự nghiệp kê khai trực tuyến trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Dak-lak3.png

Giám sát viên cấp tỉnh hỗ trợ đơn vị sự nghiệp kê khai trực tuyến trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Ea kar và Mđrắk, đồng chí Nguyễn Quang Phước, phó Cục trưởng Cục Thống kê yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành liên quan cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra. Yêu cầu Chi cục Thống kê khu vực M’Đrắk - Ea Kar và phòng Nội vụ huyện Ea Kar phối hợp cùng các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt các nội dung, phần việc, hướng đến thành công và thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ như dự kiến./.

Nguồn: thongkedaklak.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top