Chia sẻ, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Vì lợi ích người dân

Thứ hai, 26/12/2022 05:37

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác (Thông tư 46), có hiệu lực từ ngày 19-12-2022.

8a3a88a0-7d3d-4475-b0c1-63ff242e4d3d-16251055239071877362742.jpeg 

Thượng tá Trần Hoàng Phúc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thông tư 46 có 3 chương, 14 điều, quy định rõ về nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác; phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin; điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với CSDL quốc gia về dân cư”.

Thông tư quy định các thông tin được chia sẻ cho hệ thống CSDL quốc gia về dân cư gồm: CSDL hộ tịch điện tử dùng chung, CSDL về cư trú, CSDL căn cước công dân, CSDL về y tế và CSDL chuyên ngành khác chia sẻ thông tin về công dân cho hệ thống CSDL quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Các thông tin chuyên ngành gắn với công dân khi được các cơ quan, tổ chức chia sẻ cho Bộ Công an thì cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận để khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác quản lý dân cư và đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ khác của công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông tư cũng quy định phương thức kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác như việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia khác, CSDL chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin khác được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia, các nền tảng kết nối, tích hợp khác theo quy định của pháp luật. Phương thức kết nối thông qua giao diện lập trình ứng dụng.

Theo Thượng tá Trần Hoàng Phúc, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu lãnh đạo Công an TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư 46 và triển khai, quán triệt trong toàn lực lượng. Quá trình triển khai thực hiện Thông tư 46 gắn kết chặt chẽ với các nội dung trọng tâm của chiến dịch 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, từng cán bộ, chiến sĩ công an thành phố nhận thức rõ vai trò của mình, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện một cách quyết liệt, xem đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của Công an TP Cần Thơ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top