Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”

Thứ tư, 28/02/2024 15:27

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/02/2024, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 601/BTTTT-TTTT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng Công nghệ số để làm việc tốt hơn”.

Năm 2024, ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”; năm 2024, cũng là năm “Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo”, chuyển những việc vất vả, khó khăn, tốn thời gian sang cho AI, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn.

Để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào sử dụng AI và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, nhằm giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tăng năng suất lao động, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn” .

Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nội dung: Sử dụng các giải pháp công nghệ số, ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, tăng năng suất lao động.

Đối tượng : Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Mục tiêu: Giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quan điểm "Chuyển những việc vất vả, khó khăn, tốn thời gian sang cho AI, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn”.

Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến hết Quý IV năm 2024.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ là bộ phận thường trực giúp Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng.

Trước ngày 25/12/2024, các đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top