Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 30/08/2023 13:49

Công văn số 3286/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng viễn thông, phủ sóng di động, Internet tốc độ cao đến các địa phương vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh miền núi, đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các địa bàn này, nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực chỉ đạo đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng phủ sóng di động, Internet tại các vùng sâu, vùng xa và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các địa bàn này. Cụ thể:

- Về việc triển khai hạ tầng phủ sóng di động, Internet tốc độ cao:

Các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai phủ sóng cho 2.164 các thôn/bản chưa có sóng di động trên tổng số 2.418 thôn. Còn lại 254 thôn chưa triển khai được do các thôn chưa có điện hoặc đã có điện nhưng chỉ là điện sinh hoạt không đảm bảo cho trạm thu phát sóng di động hoạt động được. Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo các thôn chưa có điện gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị triển khai điện lưới tại các thôn chưa có điện. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo Doanh nghiệp phủ sóng thôn, bản ngay sau khi có điện. Đảm bảo mọi người dân đều có thể được hưởng và tiếp cận các dịch vụ viễn thông phổ cập, không để ai bị bỏ lại phía sau, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo chủ quyền biên giới, biển và hải đảo quốc gia.

- Về việc triển khai điện thoại thông minh và máy tính bảng:

Chính sách hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (Chương trình) bao gồm hỗ trợ máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Đối với việc hỗ trợ máy tính bảng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tại Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và đã thực hiện phân bổ máy tính bảng cho các địa phương.

Do chính sách hỗ trợ máy tính bảng nhằm mục tiêu hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, học sinh đã đến lớp học trực tiếp tại trường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống nhất phương án chuyển hướng hỗ trợ máy tính bảng của Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Đối với việc hỗ trợ điện thoại thông minh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tại Mục 2 Chương IV Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT (Từ Điều 15 đến Điều 19); Trong đó, tại Điều 16 quy định khi phân bổ điện thoại thông minh cho các địa phương phải trừ số lượng máy tính bảng của Chương trình đã phân bổ cho địa phương đó. Do chính sách hỗ trợ máy tính bảng tạm thời chưa được triển khai thực hiện và để đảm bảo thực hiện đồng bộ chính sách hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình; Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ triển khai chính sách hỗ trợ điện thoại thông minh thuộc Chương trình sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về chính sách hỗ trợ máy tính bảng; Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo để các địa phương phối hợp tổ chức khi triển khai thực hiện chính sásh.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top