Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 29/03/2024 08:25

(Mic.gov.vn) - Công văn số 1080/BTTTT-VP ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri đề nghị Bộ TTTT chỉ đạo sửa đổi hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách để đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình thực hiện lộ trình tự chủ theo quy hoạch.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 24/11/2023, Bộ TTTT đã có văn bản số 5899/BTTTT-KHTC gửi Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế đặt hàng, định giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho cơ quan báo chí. Ngày 11/01/2024, Bộ Tài chính đã có văn bản phúc đáp số 444/BTC-HCSN hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc của các cơ quan báo chí về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, Bộ Tài chính đã tiếp nhận các ý kiến kiến nghị cụ thể của Bộ TTTT và sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương. Trong đó, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính thì Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét, xử lý theo quy định.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top