Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 30/08/2023 08:59

Công văn số 3283/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã kết thúc, người dân không có nhu cầu giao dịch tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã dẫn đến nhiều Điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã bỏ hoang, không sử dụng. Cử tri kiến nghị Bộ TTTT cần có biện pháp sử dụng có hiệu quả các Điểm Bưu điện - Văn hoá xã, khắc phục tình trạng không phát huy được mục tiêu hoạt động, tránh lãng phí.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

- Điểm Bưu điện - Văn hóa xã là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng được Nhà nước giao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai thác và quản lý. Ngoài việc, Điểm Bưu điện - Văn hóa xã là nơi triển khai các chương trình, đề án, dự án đưa thông tin, truyền thông về nông thôn, phục vụ nhu cầu đọc sách, báo của người dân, Điểm Bưu điện - Văn hóa xã còn là nơi cung ứng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân ở vùng nông thôn. 

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu đưa các chương trình triển khai tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (Dự án nâng cao khả năng truy cập Internet của Quỹ Bill & Melinda Gates, Chương trình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về luân chuyển sách báo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…). Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với các đơn vị liên quan đưa các dịch vụ hành chính công như chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, thu phí xử phạt vi phạm hành chính… về triển khai tại các bưu cục, điểm phục vụ, trong đó có các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm này.

- Tính đến thời điểm hiện nay (Tháng 7/2023), trên toàn quốc có 8.273 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã đem lại là 1.383 tỷ đồng; bình quân 28 triệu đồng/điểm/tháng. Riêng tại tỉnh Thái Bình, doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của 228 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã là 34,4 tỷ đồng (bình quân 25 triệu đồng/điểm/tháng).

Như vậy, Điểm Bưu điện - Văn hóa xã vẫn phát huy được vai trò của mình tại địa bàn nông thôn, vẫn phục vụ người dân đọc sách, báo, tra cứu Internet khi có nhu cầu.

- Với vai trò là đơn vị được Nhà nước giao khai thác và quản lý hệ thống Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch tu sửa, nâng cấp nhiều Điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã xuống cấp; đóng cửa để chuyển đổi vị trí một số điểm không phù hợp và đưa nhiều dịch vụ triển khai tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.    

- Bên cạnh đó, một số chính quyền địa phương cũng đã chủ động xây dựng các đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã từ nguồn ngân sách của địa phương như tỉnh Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đồng Nai… Các đề án được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã gắn với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ nguồn ngân sách địa phương.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm Bưu điện -Văn hóa xã, bên cạnh việc Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, nghiên cứu, tìm kiếm các Chương trình, dự án để triển khai tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã thì việc Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương và Bưu điện tỉnh/thành phố xây dựng các đề án hỗ trợ cho hoạt động tại các điểm này bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương mình là rất cần thiết.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top