Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 11/10/2023 10:02

Công văn số 4971/BTTTT-VP ngày 29/09/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị Bộ TTTT thống nhất tập trung xây dựng phần mềm hệ thống, liên ngành từ trên xuống dưới để tránh việc mỗi ngành xây dựng một hoặc nhiều hệ thống dữ liệu riêng. Việc số hoá hồ sơ cần được hướng dẫn cụ thể hơn và đi vào thực hiện từ trên xuống (việc thanh tra, kiểm tra, kiểm định, đến hồ sơ chuyển xếp hạng, bổ nhiệm,...) tránh việc cơ sở số hoá nhưng khi cần phục vụ các hoạt động của cấp trên vẫn phải in ấn, công chứng tài liệu minh chứng rất nhiều.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

a) Về thống nhất tập trung xây dựng phần mềm hệ thống, liên ngành từ trên xuống dưới để tránh việc mỗi ngành xây dựng một hoặc nhiều hệ thống dữ liệu riêng:

- Ngày 30/12/2014, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, trong đó quy định “Hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương là hệ thống bao gồm tập hợp thiết bị phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin từ các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương trong cùng một lĩnh vực”.

Thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Bộ TTTT đã tổng hợp thông tin về các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương để công bố tại Công văn số 4419/BTTTT-THH ngày 10/12/2019 và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT để các bộ, ngành, địa phương căn cứ, tổ chức triển khai được đồng bộ, thống nhất trên cả nước.

Thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

b) Về việc số hoá hồ sơ:

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định “Tài liệu lưu trữ điện tử là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để lưu trữ hoặc được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác” (Khoản 1 Điều 13).

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Chính phủ đã giao trách nhiệm “Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được cơ quan có thẩm quyền quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu thông tin, dữ liệu tại các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan theo thẩm quyền quản lý” (Khoản 1 Điều 25).   

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top