Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 30/08/2023 13:32

Công văn số 3287/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Việc lắp đặt, xây dựng các Trạm thu phát sóng (BTS) của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công hiện nay chưa thực hiện được do Chính phủ chưa có quy định. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh (Viễn thông Bến Tre, Viettel Bến Tre, MobiFone tỉnh Bến Tre) đã nhiều lần đề nghị được lắp đặt, xây dựng mới các Trạm thu phát sóng (BTS) trong Khu công nghiệp Giao Long nhưng Sở TTTT chưa có cơ sở pháp lý để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương triển khai thực hiện. Việc xây dựng mới Trạm thu phát sóng (BTS) không những để đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông mà còn nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập, đào tạo, tập huấn trực tuyến, làm việc từ xa cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đặc biệt là đảm bảo hạ tầng viễn thông để phục vụ chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. Kiến nghị tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Để giải quyết khó khăn về việc lắp đặt, xây dựng các Trạm thu phát sóng (BTS) của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020, trong đó có nội dung giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đưa quy định về việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên tài sản công vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sửa Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để tháo gỡ kịp thời việc này.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, dự kiến tháng 10/2023 sẽ ban hành, tại dự thảo Luật đã đề cập đến các nguyên tắc liên quan đến lắp đặt trạm BTS trên tài sản công. Sau khi Luật Viễn thông (sửa đổi) được ban hành, trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với cấp có thẩm quyền để quy định cụ thể về việc cho phép lắp đặt trạm BTS trên tài sản công.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ nhận được nhiều phản ánh vướng mắc khi lắp trạm BTS trên tài sản công, qua trao đổi với các địa phương thì các nội dung vướng mắc tập trung vào một số vấn đề sau:

- Hoặc là vướng khi lắp đặt trạm BTS trên đất rừng: Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Viễn thông hướng dẫn địa phương xem xét áp dụng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

- Hoặc là lắp trên tài sản công của đơn vị sự nghiệp (khu công nghiệp, khu đô thị...): Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Viễn thông hướng dẫn địa phương xem xét áp dụng Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, theo đó các tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài chính để lập đề án cho thuê, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top