Bộ Thông tin và truyền thông tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ năm, 03/08/2023 19:49

Ngày 3/8, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông (BTT&TT).

20230807-ta2.jpg

Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và truyền thông trình bày báo cáo tổng quan tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và truyền thông (BTT&TT) đã trình bày báo cáo sơ lược công tác phổ biến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ TT&TT thời gian qua. Theo đó trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, công tác PBGDPL của Bộ TT&TT được thực hiện và triển khai bài bản và nề nếp, qua đó giúp nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên viên chức và người lao động của Bộ TT&TT về vị trí vai trò của công tác PLGDPL.

Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định để chỉ đạo công tác PBGDPL. Trên cơ sở các quyết định, cơ quan đơn vị trong Bộ đã và đang chủ động triển khai theo nhiệm vụ được phân công, một số đơn vị tham mưu trình hoặc tự ban hành các Quyết định riêng về PBGDPL; tổ chức Hội đồng PBGDPL được kiện toàn, hoạt động của các thành viên tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm đã thực hiện được 90 hội thảo, toạ đàm, Hội nghị, diễn đàn về PBGDPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tổ chức 05 cuộc thi truyền thông chính sách về an toàn thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ thông tin; việc PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin tài liệu được đẩy mạnh. Hoạt động lồng ghép hoạt động PBGDL qua các hoạt động quản lý của Bộ được tăng cường; Việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBDPL được đẩy mạnh.

Hiện nay, Bộ TT&TT có 131 báo cáo viên pháp luật, đội ngũ này được tham gia các khoá đào tạo bồi dưỡng đảm bảo chất lượng PBGDPL; kinh phí cho công tác PBGDPL của Bộ TT&TT hằng năm không sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, việc triển khai công tác này cùng với một số công tác pháp chế khác đã được lãnh đạo Bộ quan tâm, bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Báo chí, Học viện Bưu chính viễn thông, Cục chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin đã đề xuất thêm một số vấn đề: tăng cường kinh phí cho tuyên truyền cho việc thực hiện Đề án 407; tăng cường các chuyên gia để PBGDPL cho sinh viên; đa dạng hoá các hình thức PBGDPL; Coi chuyển đổi số là một giải pháp đột phá trong PBGDPL; xây dựng các nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin PBGDPL đến người dân; tổ chức thêm nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; sử dụng hiệu quả mạng xã hội để PBGDPL…

20230807-ta1.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác PBGDPL của Bộ TT&TT trên tất cả các mặt: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ có nhiều đổi mới; Bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai Đề án 407 về truyền thông chính sách; lãnh đạo Bộ đã phát huy tốt vai trò thành viên Hội đồng; Công tác PBGDPL của Bộ đạt nhiều hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đánh giá cao việc Bộ TT&TT đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác PBGDPL, đã xuất hiện nhiều mô hình điểm trong triển khai thực hiện có thể nhân rộng.

Thứ trưởng Thanh Tịnh đề nghị trong thời gian tới Vụ Pháp chế cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu đề xuất triển khai hiệu quả Luật PBGDPL; xây dựng nội dung, hình thức phổ biến phù hợp. Bộ TT&TT cần quan tâm xây dựng nhân rộng các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả trong PBGDPL; phát huy kinh nghiệm và thế mạnh về công nghệ để PBGDPL đồng thời tăng cường truyền thông về các Đề án về PBGDPL;Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Triển khai 1 số mô hình điểm ở bộ, ngành địa phương; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để phát huy hiệu quả vai trò các lực lượng này tại cơ sở, làm cánh tay nối dài trong công tác PBGDPL. Bộ cần quan tâm xây dựng các nội dung chương trình PBGDPL cho các đối tượng yếu thế, như thanh thiếu niên, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài, người tàn tật, thiểu năng… và có các phương thức phù hợp cho từng đối tượng;  Tham gia thực hiện hiệu quả các đề án, Chương trình về PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đề nghị Vụ Pháp chế làm đầu mối phối hợp với Cục PBGDPL có kế hoạch phối hợp tham mưu cho lãnh đạo 2 Bộ triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm cám ơn những đánh giá, chia sẻ của Đoàn đối với công tác PBGDPL và khẳng định lãnh đạo Bộ xác định PBGDPL là công việc quan trọng, luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong bối cảnh nguồn lực con người kinh phí có hạn. Bộ TT&TT ghi nhận những góp của Đoàn kiểm tra để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới./.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top