Bình Phước: Tăng cường triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023

Thứ tư, 12/07/2023 18:02

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2349/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023.

chuyển-đổi-số,1.jpg 

Ảnh minh họa

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh thường xuyên, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện, dẫn đến tỷ lệ sử dụng còn thấp so với mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến công tác triển khai chuyển đổi số của tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nền tảng ứng dụng dùng chung và đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuyển đổi số trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt việc triển khai sử dụng các nền tảng ứng dụng dùng chung và chậm triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023. Khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2023; tập trung chỉ đạo, quán triệt việc nâng cao tỷ lệ sử dụng các nền tảng dùng chung của tỉnh (họp không giấy, văn bản điện tử ký số, thư điện tử công vụ…) trong hoạt động chuyên môn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải luôn đi đầu, gương mẫu và chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai các nội dung nêu trên. Hằng tháng và quý, thống kê, lồng ghép vào báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các đơn vị trước ngày 20/11/2023 để làm cơ sở phục vụ việc đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cuối năm./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top