image

Phát triển hạ tầng số thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thứ tư, 07/06/2023 06:52

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhằm thực hiện các đột phá chiến lược thì chuyển đổi số quốc gia được xác định ở nhiệm vụ thứ hai, cụ thể: "Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh". Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có Ngày chuyển đổi số quốc gia. Nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia chuyển biến tích cực, lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Theo VTV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top