image

Một số quan điểm chỉ đạo mới của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ hai, 06/03/2023 15:10

Năm 2023 - Năm quốc gia về dữ liệu số: Một số quan điểm chỉ đạo mới của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top