image

Make in Vietnam - Khát vọng và ý chí dân tộc

Thứ sáu, 25/12/2020 10:31

Bốn nghìn năm người Việt dựng nước, 75 năm nước Việt Nam mới, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tuyên bố làm chủ công nghệ. Nghị quyết 52 - NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành với phương châm Việt Nam sẽ chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Phát triển nhanh các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, làm chủ công nghệ song hành với thế giới. Đó là mục tiêu chiến lược quốc gia, là khát vọng và ý chí chung của cả dân tộc.

TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top