image

Khai trương Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thứ ba, 25/04/2023 07:46

Tiếp nối thành công của chuyên trang “Lý luận thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” ra mắt năm 2021, “Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc” ra mắt năm 2022; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” là trang thông tin đặc biệt thứ 3 về xây dựng Đảng được Báo Nhân Dân xây dựng, phát triển trong 2 năm qua.

Theo THND
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top