image

Đo lường kinh tế số ở Việt Nam

Thứ tư, 07/06/2023 22:04

Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định kinh tế số là một trong những chỉ tiêu chủ yếu của phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong những năm tới: Đến năm 2025, kinh tế số phải đạt khoảng 20% tổng sản phẩm trong nước (GDP); đến năm 2030, kinh tế số đạt là khoảng 30%. Việc đo lường kinh tế số được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong bố cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và kinh tế số ngày càng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là vấn đề được quy định rõ tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Theo Truyền hình Thông tấn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top