Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa

Thứ hai, 15/08/2022 11:04

Nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT), 30 năm thành lập lại Tổng cục Bưu điện, 20 năm thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông, 15 năm thành lập Bộ TT&TT, ngày 6/8/2022, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; tham quan nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 4

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 15

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 10

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 16

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai viết cảm tưởng tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 18

Dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 12

Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 13

Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 14

Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 11

Các đồng chí đại biểu Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 17

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 5

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 21

Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 20

Đồng chí Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng ban liên lạc hưu trí dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 19

Các đại biểu chỉnh trang, thắp hương trước sân Nhà tưởng niệm trước khi vào dâng lễ, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 22

Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 23

Đoàn nghe thuyết minh về vai trò của ATK Định Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 25

Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 24

Đoàn công tác dâng hương trước Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 3

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 6

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 7

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 9

Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 2

Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 1

Đoàn chụp ảnh lưu niệm Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

Bộ TT&TT dâng hương kính viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ ngành Bưu điện tại ATK Định Hóa - Ảnh 8

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn dẫn dầu dâng hương tại Nhà bia lưu niệm Khu di tích lịch sử ngành Bưu điện ở thôn Bản Là, xã Bình Thành.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top