Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật

Thứ năm, 08/09/2022 15:31

Ngày 07/9, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật. Đây là nội dung thuộc Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động quận Hai Bà Trưng năm 2022. Nội dung bắn đạn thật là cơ sở để đơn vị đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ Bộ TT&TT, trình độ tổ chức, hiệp đồng tác chiến của lực lượng; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu trong thời gian tới. Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 của quận Hai Bà Trưng sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9-9.

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 7

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 8

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 5

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 2

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 3

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 4

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 9

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 1

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 10

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ, Tiểu đội tự vệ khối cơ quan Bộ thực hiện kiểm tra bắn đạn thật - Ảnh 6

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top