Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

Khai trương Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh


Tiếp nối thành công của chuyên trang “Lý luận thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” ra mắt năm 2021, “Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc” ra mắt năm 2022; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” là trang thông tin đặc biệt thứ 3 về xây dựng Đảng được Báo Nhân Dân xây dựng, phát triển trong 2 năm qua.


Theo THND

Lượt truy cập: 90