Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 21-23/3/2015

Bộ Chính trị thông qua Đề án Quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT "siết" truyền hình liên kết, thị trường dịch vụ viễn thông…là những thông tin về ngành được các báo phản ánh trong các ngày từ 21/3 đến 23/3/2015.

img

Quy hoạch báo chí được xây dựng nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng. (Ảnh minh họa: Internet)

BÁO CHÍ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BƯU CHÍNH 

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.