Thứ bảy, 21/03/2015 - 17:52

Bộ Chính trị thông qua Đề án Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025

Ngày 20/3, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho biết: Bộ Chính trị đã thông qua Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 do Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT trình lên vào ngày 12/3.

Ngày 19/3, Tổ Biên tập Đề án một lần nữa xem xét bổ sung, sửa đổi dự thảo kết luận của Bộ Chính trị. Dự kiến trong tuần tới sẽ có thông báo kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này. Sau đó, Thủ tướng sẽ ban hành Quyết định và sẽ triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 trong năm 2015.

Cũng theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng hơn.

Theo H.T.

Công an Nhân dân