Thúc đẩy phát triển IPv6

Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Theo đó, đến tháng 8/2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ chủ trì thiết lập và duy trì Website công bố về sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ IPv6 của Việt Nam tại địa chỉ www.vietnamipv6read.vn.

Bên cạnh đó, VNNIC sẽ thường xuyên thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC; tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia; đào tạo IPv6 cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước; đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông;...

Về cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng, tháng 12/2016, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, FPT Telecom, các doanh nghiệp ISP sẽ cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định.

Ngoài ra, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Mobifone, các doanh nghiệp được cấp giấy phép triển khai 4G LTE cũng sẽ triển khai cung cấp IPv6 trong dịch vụ thử nghiệm 4G LTE.

Cục Bưu điện Trung ương mở rộng phạm vi triển khai thử nghiệm IPv6 và cung cấp dịch vụ IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền “.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6 vào cuối năm 2016.

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Việt Nam IPv6 Task Force) được thành lập theo Quyết định số 05/BTTTT ngày 06/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

Ngày 07/04/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 541/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2016 về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ISP.
 
Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0. IPv4 là phiên bản địa chỉ Internet đầu tiên, đồng hành với việc phát triển như vũ bão của hoạt động Internet trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Với 32 bit chiều dài, không gian IPv4 gồm khoảng 4 tỉ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu.

Do sự phát triển như vũ bão của mạng và dịch vụ Internet, nguồn IPv4 dần cạn kiệt, đồng thời bộc lộ các hạn chế đối với việc phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại trên Internet. Phiên bản địa chỉ Internet mới IPv6 được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4, với hai mục đích cơ bản: Thay thế cho nguồn IPv4 cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet; Khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4.
 
Nguồn: Theo Chinhphu.vn