Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 26-27/2/2015

Bộ TTTT trả lời cử tri về hoạt động quảng cáo trên truyền hình, tập trung nguồn lực, nâng sức cạnh tranh của VNPT, tin nhắn rác... là các vấn đề báo chí phản ánh về ngành trong ngày 26-27/2/2015.

img

Nhiều quảng cáo phát sóng trên truyền hình hiện nay "vượt quá chất lượng thực tế" của sản pẩm (Ảnh: VietNamNet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.