Tổng hợp báo chí viết về ngành Thông tin và Truyền thông ngày 10/1/2014

Báo chí đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhà mạng chờ chính sách quản lý OTT, Xử lý nhiều xuất bản phẩm vi phạm... là những vấn đề được các báo điện tử thông tin về ngành ngày 10/1/2013. Bạn đọc có thể xem chi tiết các bài viết theo các liên kết dưới đây:

img

VietnamPost là doanh nghiệp bưu chính Nhà nước giao nhiệm vụ duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng và cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích. (Ảnh: ictnews)

VIỄN THÔNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
Nguồn: Tổng hợp từ Intenet