Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

VIETNAM- KOREA FRIENDSHIP INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE

Xem cỡ chữ

Address: Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son Dist., Da Nang.
Tel: 84.236.3962963 - 84.236.3962964
 
Headmaster:
Mr. Hoang Bao Hung
Tel: 84.236.3962777
 
Vice headmaster:

Mr. Vo Duy Thanh

Tel: 84.236.3962778
 
Mr. Nguyen Huu Tho
Tel: 84.236.3962978
 

Mr. Tran The Son
Tel: 84.236.3962972
 
 
 

Lượt truy cập: 2444

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)