Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 09/06/2023

Deputy Minister Phan Tam

Xem cỡ chữ

  
Full name: Phan Tam
Title: Deputy Minister of Information and Communications
Date of birth: 20 February 1965
Place of origin: Son Ha- Huong Son- Ha Tinh 
Ethnicity: Kinh
Office Add: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Email:
ptam@mic.gov.vn
 
 
 
 
 

 

Lượt truy cập: 4419

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )