Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

Vietnam Post Corporation (VNPOST)

Xem cỡ chữ

Address: No.5 Pham Hung, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Ha Noi
Tel: (84-24) 37689346, Fax: (84-24) 37689433
Website: www.vnpost.vn
 
Director General:
Mr. Chu Quang Hao
 
Deputy Director General:
- Mr. Dinh Nhu Hanh
Tel: 84.24.37689397
 
- Mr. Nguyen Minh Duc
Tel: 84.24.37689384
 
- Ms. Chu Thi Lan Huong
Tel: 84.24.37689370
 
- Mr. Le Quoc Anh
 
- Mr. Nguyen Kien Cuong
 
 
 

Lượt truy cập: 17117

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )