Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

VietNamNet Newspaper

Xem cỡ chữ

Address: C" Land Building- No. 156 Xa Dan 2, Hanoi
Tel: 84.24.37722729
Fax: 84.24. 37722734
Website:   http://vietnamnet.vn/
Ref.office in Ho Chi Minh City
Address: 51 Truong Dinh, Ward 6, District 3, HCMC
Tel: 84.28.39308982, Fax: 84.28.39308981
 
Editor in Chief:
Mr. Nguyen Van Ba
 
Deputy Editor in Chief: 
Mrs.Hoang Thi Bao Huong
Tel: 84.24.37722729, ext: 1288
 
Mr. Le The Vinh
Tel: 84.24.37722729, ext: 1389
 
 Mr. Vo Đang Thien
Tel: 84.24.39369988
 
 
 

Lượt truy cập: 27600

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )