Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 27/05/2017

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bộ Tư pháp

(31/07/2014)
Niêm yết công khai thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc

Niêm yết công khai thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc

(17/02/2014)
Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC là yêu cầu bắt buộc.
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go

Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go

(07/01/2014)
Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính nhà nước viết: “Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức phải được giao nhiệm vụ rõ ràng… Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ và phải được giao quyền quyết định tương ứng về tổ chức cán bộ”. Hướng đi đã rõ. Nhưng để thực hiện cho hiệu quả, nền hành chính phải được thay đổi từ tư duy, cấu tạo và phương thức hoạt động. Tính cam go của nó là ở đấy. 
Quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng

Quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng

(03/01/2014)
Chiều 2/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng.