Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 16/06/2019

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông

(03/08/2011)
Ngày 29/07/2011, Bộ TT& TT có quyết định 1175/ QĐ- BTTTT về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Thông tin và truyền thông. Đối tượng áp dụng của quy chế bao gồm các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(22/07/2011)
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành. Trong thời gian qua, công tác CCHC đã đạt nhiều kết quả đáng kể, có tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Các ứng dụng CNTT phục vụ CCHC bao gồm: Website của đơn vị; Dịch vụ hành chính công trực tuyến; Hệ thống CNTT triển khai tại bộ phận “một cửa”; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; Các phần mềm, hệ thống thông tin khác có liên quan trực tiếp đến đẩy mạnh CCHC tại đơn vị…
Họp trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính

Họp trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính

(19/07/2011)
Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng CSDL riêng về TTHC

(23/06/2011)
Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương cần duy trì thường xuyên và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC trên mạng internet tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.