Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/03/2019

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Nâng cao năng lực xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực TT&TT

Nâng cao năng lực xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực TT&TT

(05/10/2018)

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

(21/09/2018)

Sáng ngày 21/9, tại Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, đại diện lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trực tiếp phụ trách và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Đào tạo sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ cho các đơn vị thuộc khối CNTT

Đào tạo sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ cho các đơn vị thuộc khối CNTT

(10/09/2018)

 Để chuẩn bị cho việc chính thức triển khai ứng dụng chữ ký số gửi nhận văn bản điện tử tại tất cả các đơn vị của Bộ TT&TT từ 01/10/2018, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị thuộc khối CNTT trong Bộ sẽ tiến hành gửi, nhận văn bản và trình các văn bản lên Thứ trưởng theo phương thức hoàn toàn điện tử từ ngày 10/9/2018.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(05/03/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.