MIC > Thông tin địa phương > Thông tin liên hệ

 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng  

( 10/07/2009 2:35 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) -  


 
 
+ Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
+ Điện thoại: 031.373.6907                  Fax: 031.373.6907
+ Email: sotttt@haiphong.gov.vn

STT
Nội dung
Liên hệ
1. 
Giám đốc: Hoàng Duy Đỉnh
Điện thoại: 0913064428
2. 
Phó Giám đốc: Phạm Văn Tuấn
Điện thoại: 031. 373.6905
3. 
Phó Giám đốc: Lương Hải Âu
Điện thoại: 0934188555
4
Phó giám đốc: Vũ Đại Thắng
Điện thoại: 0919234688
5. 
Văn phòng: Chánh Văn phòng:
Lê Văn Tiềm
Điện thoại: 031.373.6908
6. 
Phòng Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng: Nguyễn Anh Dũng
Điện thoại: 031.373.6911
7. 
Phòng Bưu chính, Viễn Thông:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 031.373.6906
8. 
Phòng Báo chí – Xuất bản:
Trưởng phòng: Trần Thị Hà Giang
Điện thoại: 031.364.0073
9. 
Thanh tra: Chánh Thanh tra:
 Trần Văn Khờ
Điện thoại: 031.365.2265
10. 
Đầu mối Truyền hình trực tuyến:
- Liên hệ: Phạm Duy Ninh
- Chức vụ: Trưởng phòng Mạng hệ thống (Trung tâm Thông tin và Truyền thông)
Điện thoại: 031.860.8998

 
 
 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ