Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Năm 29/01/2015
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng  
( 10/07/2009 2:35 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 
 
 
(Mic.gov.vn) -  

+ Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
+ Điện thoại: 031.373.6907                  Fax: 031.373.6907
+ Email: sotttt@haiphong.gov.vn

STT
Nội dung
Liên hệ
1. 
Giám đốc: Nguyễn Đồng Khang
Điện thoại: 031.364.0078
2. 
Phó Giám đốc: Phạm Văn Tuấn
Điện thoại: 031. 373.6905
3. 
Phó Giám đốc: Đào Khánh Hà
Điện thoại: 031.364.0009
4. 
Văn phòng: Chánh Văn phòng:
Lê Văn Tiềm
Điện thoại: 031.373.6908
5. 
Phòng Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng: Nguyễn Anh Dũng
Điện thoại: 031.373.6911
6. 
Phòng Bưu chính, Viễn Thông:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 031.373.6906
7. 
Phòng Báo chí – Xuất bản:
Trưởng phòng: Trần Thị Hà Giang
Điện thoại: 031.364.0073
8. 
Thanh tra: Chánh Thanh tra:
 Trần Văn Khờ
Điện thoại: 031.365.2265
9. 
Đầu mối Truyền hình trực tuyến:
- Liên hệ: Phạm Duy Ninh
- Chức vụ: Trưởng phòng Mạng hệ thống (Trung tâm Thông tin và Truyền thông)
Điện thoại: 031.860.8998

 
 
 
Các bài bình luận
 
Họ và Tên:  
Email:  
Tiêu đề:  
Nội dung:  
Mã kiểm tra:    
 
Tin mới
Tin khác
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)