Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/07/2019

Thi đua - Khen thưởng

Say mê phi thường, việc khó cũng thành

Say mê phi thường, việc khó cũng thành

(07/05/2019)

Năm 2014, Cục An toàn thông tin thành lập, chỉ có 5 người, chưa có kinh phí hoạt động. Trọng trách vô cùng nặng nề khi các hệ thống kỹ thuật về an toàn thông tin quy mô quốc gia chưa có. Hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước hầu chưa đầu tư bảo mật  Việt Nam nằm trong danh sách các nước có tỷ lệ lây nhiễm mã độc và tấn công mạng vào loại cao nhất trên thế giới.

Tự đặt mục tiêu khó để tạo động lực cho bản thân

Tự đặt mục tiêu khó để tạo động lực cho bản thân

(03/05/2019)

Mặc dù là tỉnh cao nguyên, nhưng sự cạnh tranh trên thị trường bưu chính tại Đắk Lắk lại vô cùng khốc liệt. Nếu mỗi mỗi cán bộ công nhân viên đều có sự sáng tạo trong công việc thì chắc chắn sẽ tạo nên những đột phá trong hoạt động của đơn vị. Anh Nguyên Văn Thành, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk là một trong những người luôn đam mê, sáng tạo trong mỗi công việc được giao.