Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 16/06/2019

Lĩnh vực Viễn thông

Công bố nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(21/12/2016)

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 738/GP-CVT do Cục trưởng Cục viễn thông Nguyễn Đức Trung đã ký ngày 09 tháng 12 năm 2016.