Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/02/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2246

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
605/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tưởng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội , lễ kỷ niệm 27/02/2017
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
170/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tổ giúp việc 16/02/2017
146/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/02/2017
01/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017
124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, Lĩnh vực khác Về việc ban hành Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ 09/02/2017
09/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
08/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017
156/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Công điện Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 02/02/2017
90/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 24/01/2017