Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2274

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
414/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 23/03/2017
409/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2017 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia 23/03/2017
05/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
08/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 14/03/2017
291/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng 13/03/2017
289/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 13/03/2017
231/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Technolygy Portland - Hillsboro Evergreen - US0017 01/03/2017
218/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Về việc tổ chức lại Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Tri thức và Thời đại và Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận 28/02/2017
605/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tưởng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội , lễ kỷ niệm 27/02/2017
215/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc thừa nhận phòng thử nghiệm CISCO SYSTEMS, INC. – US0028 27/02/2017