Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/11/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2382

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
29/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku" 07/11/2017
28/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ" 07/11/2017
11/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (bão Damrey) 03/11/2017
10/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 01/11/2017
1849/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 26/10/2017
1843/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" 25/10/2017
27/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 20/10/2017
26/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT" 17/10/2017
25/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động U-UTRA FDD- Phần truy cập vô tuyến" 17/10/2017
24/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến" 17/10/2017