Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2362

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3399/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác V/v thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 19/09/2017
3307/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn Bão số 10 (Bão Doksuri) 13/09/2017
20/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
19 /2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 12/09/2017
18/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng" 11/09/2017
05/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 06/09/2017
1459/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện 01/09/2017
1458/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông 01/09/2017
1447/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Bộ Thông tin và Truyền thông 31/08/2017
1443/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 30/08/2017