Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23/07/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2328

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Về việc khắc phục hậu quả Bão số 2 17/07/2017
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông, Lĩnh vực khác V/v ứng phó với cơn bão số 2 16/07/2017
1095/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về " thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" 05/07/2017
338/CATTT-TĐQLGS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) 28/06/2017
2253/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 28/06/2017
989/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia 23/06/2017
17/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 23/06/2017
16/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 23/06/2017
14/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 23/06/2017
13/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017