Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/01/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2221

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
55/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Bưu chính Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 19/01/2017
02/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017
41/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 12/01/2017
02/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 06/01/2017
01/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 03/01/2017
2353/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2016
2356/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2016
175/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thông, CNTT, điện tử Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016
2378/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2016
2343/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/12/2016