Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 27/05/2017

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2300

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
737/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông 19/05/2017
727/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/05/2017
698 /QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 10/05/2017
689/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở 10/05/2017
688/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ 10/05/2017
632/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định An toàn thông tin Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017
1557/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành CNTT, điện tử Về việc Công bố báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 09/05/2017
04/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam" 08/05/2017
1524/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 05/05/2017
632/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 03/05/2017