Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/11/2019

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

Xem cỡ chữ

ThutruongPhamHongHai-20160325.JPG

Họ và tên: Phạm Hồng Hải

Chức vụ:  Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 27/2/1960

Quê quán: Nam Trực - Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.36281999

E-mail: phhai@mic.gov.vn

 
 
- Phụ trách lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện.
 
- Phụ trách công tác: Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.
 

Lượt truy cập: 18729

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)