Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/01/2020

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn

Xem cỡ chữ

TuanPA-4x6.jpg
Họ và tên: Phạm Anh Tuấn
 
Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Sinh ngày: 1973
 
Quê quán: Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
 
Dân tộc: Kinh
 
Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội
 
Điện thoại cơ quan
 
Email: phamanhtuan@mic.gov.vn
 
- Phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát.
 
- Giúp Bộ trưởng công tác: Thanh tra; Cải cách hành chính.
 
- Phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công tác đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng - An ninh, Quân sự của Bộ.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Bộ; Trung tâm thông tin; Ban Quản lý dự án Bộ Thông tin và truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.
 
 

Lượt truy cập: 2708

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)