Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 21/09/2019

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Xem cỡ chữ

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. 
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry, tên viết tắt NISCI.
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 - Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.
Điện thoại: 024.66566708/ FAX: 024.37821632
Email: info@nisci.gov.vn  ; vanthuviencnpm@mic.gov.vn       
 

Lãnh đạo đơn vị:

Viện trưởng
Ông Trần Minh
Điện thoại: 024 665 667 08
Phó Viện trưởng:
- Ông Chu Minh Hoan
Điện thoại: 024 665 667 08
- Ông Trần Hồng Sơn
ĐT: 024.66566708
 
 
Văn thư - Tổng hợp: 
-
ĐT: 024.66566708
- Fax: 024.37821632
 
Các phòng chức năng và các Trung tâm trực thuộc
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Ông Hoàng Minh Hiển - Trưởng phòng 
Điện thoại:  024 665 667 08
Email: hmhien@mic.gov.vn 
- Bà Lương Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 024.66566708
 
Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ:
- Ông Dương Thái Sơn - Trưởng phòng 
 
Điện thoại: 024 665 667 08
 
Phòng Nghiên cứu phát triển dịch vụ:
- Bà Vương Thị Thu Hà - Trưởng phòng
- Điện thoại: 024 665 667 08
- Email: vttha@mic.gov.vn
 
Phòng Nghiên cứu kinh tế - chính sách:
- Bà Hoàng Thị Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách
Điện thoại: 024.66566708
Email: hbhanh@mic.gov.vn
 
Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường (MIDC)
Giám đốc: Bà Chu Thái Hòa
Điện thoại: 024.66566708
Email: cthoa@mic.gov.vn

Tạp chí “Phần mềm và Nội dung số”  (JSDC)
Tổng biên tập: Trần Minh
Điện thoại: 024.66566708
Email: tranminh@mic.gov.vn
 
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

 

Lượt truy cập: 6646

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam" không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả