Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/07/2018

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục mã, số viễn thông được đấu giá

Ngày bắt đầu 05/07/2018 Ngày hết hạn 05/09/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương đối với việc nhập khẩu tem bưu chính

Ngày bắt đầu 02/07/2018 Ngày hết hạn 02/09/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 27/06/2018 Ngày hết hạn 26/08/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Ngày bắt đầu 26/06/2018 Ngày hết hạn 26/08/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Ngày bắt đầu 25/06/2018 Ngày hết hạn 24/08/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về cấp tên định danh và chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

Ngày bắt đầu 22/06/2018 Ngày hết hạn 22/08/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày bắt đầu 21/06/2018 Ngày hết hạn 21/08/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Ngày bắt đầu 01/06/2018 Ngày hết hạn 31/07/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý