Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28/07/2017

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập trung

Ngày bắt đầu 28/07/2017 Ngày hết hạn 26/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Đề án "Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện"

Ngày bắt đầu 24/07/2017 Ngày hết hạn 12/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Ngày bắt đầu 17/07/2017 Ngày hết hạn 17/09/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan thanh tra được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 12/07/2017 Ngày hết hạn 12/09/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật hành chính công

Ngày bắt đầu 05/07/2017 Ngày hết hạn 05/09/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành giá cước sử dụng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước

Ngày bắt đầu 30/06/2017 Ngày hết hạn 30/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Ngày bắt đầu 28/06/2017 Ngày hết hạn 28/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 15/06/2017 Ngày hết hạn 15/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày bắt đầu 06/06/2017 Ngày hết hạn 04/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và An toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 30/05/2017 Ngày hết hạn 30/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý