Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/01/2017

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm

Ngày bắt đầu 29/12/2016 Ngày hết hạn 28/02/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Bộ TT&TT lấy ý kiến cộng đồng dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, đăng ký, sử dụng tên miền cấp cao dùng chung mới (New gTLD)

Ngày bắt đầu 27/12/2016 Ngày hết hạn 26/01/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ngày bắt đầu 12/12/2016 Ngày hết hạn 11/02/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hao phí sản xuất chương trình truyền hình

Ngày bắt đầu 30/11/2016 Ngày hết hạn 29/01/2017
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 04/2015/TT-BTTTT ngày 10 tháng 3 năm 2015 quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Ngày bắt đầu 29/11/2016 Ngày hết hạn 29/01/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Ngày bắt đầu 28/11/2016 Ngày hết hạn 27/01/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ngày bắt đầu 28/11/2016 Ngày hết hạn 26/01/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý