Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2017

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo thông tư quy định về Mã bưu chính quốc gia

Ngày bắt đầu 16/03/2017 Ngày hết hạn 16/05/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Ngày bắt đầu 10/03/2017 Ngày hết hạn 10/05/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày bắt đầu 27/02/2017 Ngày hết hạn 28/04/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm

Ngày bắt đầu 27/02/2017 Ngày hết hạn 27/04/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày bắt đầu 22/02/2017 Ngày hết hạn 24/04/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo thông tư Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 24/01/2017 Ngày hết hạn 26/03/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý