Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 24/02/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Việt Nam - Hàn Quốc có thể bắt tay hợp tác xây dựng thành phố thông minh và nhà máy thông minh

Việt Nam - Hàn Quốc có thể bắt tay hợp tác xây dựng thành phố thông minh và nhà máy thông minh

(19/08/2019)

 Theo Tiến sĩ Kyoo Sung Noh, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Năng suất Hàn Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc có thể đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực là thành phố thông minh, nhà máy thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và nông nghiệp thông minh.

Việt Nam - Hàn Quốc thí điểm ứng dụng công nghệ Blockchain trong trao đổi C/O điện tử

Việt Nam - Hàn Quốc thí điểm ứng dụng công nghệ Blockchain trong trao đổi C/O điện tử

(18/08/2019)

 Theo đề xuất của Hải quan Hàn Quốc, Hải quan Việt Nam đang phối hợp, nghiên cứu nhằm bàn về chương trình thí điểm trao đổi dữ liệu xuất xứ  (C/O) song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua ứng dụng công nghệ Blockchain.

Trình Chính phủ Nghị định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong tháng 8

Trình Chính phủ Nghị định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong tháng 8

(18/08/2019)

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các thủ tục và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định về thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 8.

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ

(16/08/2019)

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30 quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.