Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/02/2020

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TT&TT

Văn bản

09/07/2009 14:16 CH Xem cỡ chữ

1. Thông tư số  03/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2. Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện

Lượt truy cập: 283

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)