Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Ba 02/09/2014
Cục Xuất bản, in và phát hành 
 
 
Cục Xuất bản, in và phát hành là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (bao gồm các lĩnh vực: xuất bản; in; phát hành xuất bản phẩm); chỉ đạo, hư­ớng dẫn phát triển sự nghiệp xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo đư­ờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nư­ớc.
 
Cục Xuất bảni, in và phát hành có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04. 38285697; FAX: 04. 38287738

Cục trưởng:
Ông Chu Văn Hòa
ĐT: 04. 39234118
Email: cvhoa@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
 
Ông Phạm Quốc Chính
ĐT: 04. 39231335
Emai: pqchinh@mic.gov.vn

Ông Nguyễn Ngọc Bảo
ĐT: 04. 38285698
Email: nnbao@mic.gov.vn
 
Văn phòng:

Chánh Văn phòng:
Ông Hoàng Hải Long
ĐT: 04. 38285697
Email: hhlong@mic.gov.vn
 
Phòng Quản lý xuất bản:
Trưởng phòng: Bà Mai Thị Hương

ĐT: 04. 39233153 (máy lẻ 303)
Email: mthuong@mic.gov.vn

Phòng Quản lý In:
Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Thông
ĐT: 04. 38285641 (máy lẻ 401)
Email: ptthong@mic.gov.vn
 
Phòng Quản lý Phát hành xuất bản phẩm
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Thanh
ĐT: 04. 38285642 (máy lẻ 404)
Email: nxthanh@mic.gov.vn
 
Phòng Pháp chế:
Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Bình
ĐT: 04 38253527- 04. 39233151  (máy lẻ 104)
Email: hnbinh@mic.gov.vn

Tạp chí Tri thức thời đại:
Phó TBT: Ông Đỗ Minh Quân
ĐT: 04.38267288 (máy lẻ 409)
Email: minhquan@mic.gov.vn

Trung tâm Thông tin xuất bản:
Giám đốc: Ông Lê Sỹ Vinh
ĐT: 04. 3923.3153 (máy lẻ: 410)
Email: lsvinh@mic.gov.vn
 
Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh:
Phó Trưởng cơ quan đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim Thu
ĐT: 08. 38451578
Email: kimthu_cxb@yahoo.com.vn

Văn thư:
Phụ trách văn thư: Bà Nguyễn Thị Tâm
ĐT: 04. 39233153 (máy lẻ 207)
Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn

Cục Xuất bản có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2008 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản.
 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)